Víkend prvoprijímajúcich detí očami rodičov

Víkend od piatku 21. februára do nedele 23. februára 2014  bol  veľmi emotívny zážitok,  a to nielen pre otca Martina, otca Dušana a prvoprijímajúce deti, ale aj pre ich súrodencov , rodičov a blízkych , ktorí sa zúčastnili na tomto spirituálnom stretnutí.

„Vďaka poslednému víkendu sme spoznali našich kňazov a mnoho priateľských ľudí pochádzajúcich z rodín prvoprijímajúcich deti. Samotný víkend bol zaujímavým mixom náuky pre prvoprijímajúce deti, vážnych debát, hier ale aj veľkého množstva žartov. Pre nás a naše deti to bol veľmi príjemný zážitok.“ Rodičia Jána

Od prvého stretnutia vo vstupnej hale rekreačného zariadenia v Zlatej Idke bolo možné cítiť teplo spriaznených duší a obrovskú túžbu patriť do spoločenstva. Čo je úžasné, je skutočnosť, že rodiny, ktoré ešte  niekoľko hodín predtým vôbec nevedeli o tom že existujú, alebo sa poznali len  povrchne, mali  už v piatok večer toľko spoločného.

„Najviac sme sa tešili z toho, že sme spoznali nových ľudí. Že sme spoznali aj tých, o ktorých sme si mysleli že ich poznáme. Teraz si uvedomujeme, že sme vedeli len to, ako sa volajú, kde bývajú a niekoľko krát za život sme si povedali „ahoj“. Spoznať naraz toľko skvelých ľudí je super. Naozaj to povzbudí ak sa dozvieme, že sú aj iný ktorý sa snažia vychovávať deti ako my, majú podobné starosti aj radosti. Vrátili sme sa domov povzbudení. Ďakujeme všetkým.“ Rodičia Anetky

Deti, malé aj veľké, päťročné aj dospievajúci školáci, spolu a vo veľkej harmónii, strávili produktívne čas na modlitbe, zábave a rôznych druhoch tematických úloh, ktoré pripravili a nadšene realizovali charizmatický karmelitán, otec Dušan, ktorý slúži v kostole v Lorinčíku a deťmi milovaná mladá animátorka Paula.

„Ešte dlho v nás budú doznievať pocity zo skvelého prežitého víkendu na Zlatej Idke zorganizovaného pánom farárom Martinom. Sme nesmierne šťastní, že sme spoznali veľa milých ľudí. Ďakujeme za pútavé prednášky, rozhovory, program, milé a obohacujúce posedenia v spoločnosti dobrých ľudí. Sme vďační za krásne zážitky a kopec srandy.“ Rodičia Marka

Sobota svojou náplňou posilnila putá priateľstva medzi účastníkmi stretnutia, dala jedinečnú príležitosť poznať nášho farského kňaza z inej stránky, ako len cirkevného úradníka a násobila eufóriu a úprimnú radosť plynúcu z toho, že sme vytvorili skupinu kresťanov, ktorí milujú svoju cirkev, a to napriek jej problémom a recesii katolíckej viery. Učiac naše  deti k tolerancii, odpúšťaniu, láske k blížnemu, o  tajomstve svätej omše a sviatostiach, sme si uvedomili, aké dôležité sú pre nás rodičov hodnoty života a aké potrebné sú na to, aby sme mohli vychovať z našich detí hodnotných  a šťastných dospelých.

„Tento víkend bol pre mňa živou ukážkou toho ako funguje spoločenstvo –  spoločenstvo ľudí a spoločenstvo s Bohom. Rôzni ľudia s rôznymi životnými osudmi, ktorí si boli cudzí sa za par hodín zblížili a zistili koľko spoločného majú. Zistila som, že základne hodnoty ako sú rodina, láska a viera nás spájajú a zbližujú. Víkend bol plný radosti a smiechu a zároveň mi pomohol si uvedomiť úlohu rodiča dieťaťa, ktoré sa pripravuje na prvé svata prijímanie. Pomohol mi pripomenúť si tu veľkú zodpovednosť, ktorú mame a ktorú sme na seba vzali už pri jeho krste.  Spoznali sme s Dávidkom susedov a kamarátov a  zároveň sme mali možnosti spoznať nášho farára ako človeka. Prelomili sme bariéru odstupu a akejsi izolácie, v ktorej sme žili a zároveň odstupu a rešpektu voči predstaviteľovi cirkvi. Bol to obohacujúci víkend.“ Mamka Dávidka

Okrem diskusie o organizačných otázok, bola nedeľa venovaná predovšetkým posúdeniu a vyhodnoteniu spoločného víkendu, a to ako u detí, tak u dospelých. Slávnostná svätá omša slávená našim pánom farárom v priateľskej farnosti Všetkých svätých v Zlatej Idke a aktívna účasť deti počas Eucharistii bola príkladom toho, ako všeci zúčastnení využili drahocenný čas spoločnej náuky. To ako sa prvoprijímajúce deti a ich súrodenci zapojili do spoločného divadielka a spievania a ukázali svojim vystúpením úprimnú radosť zo stretnutia s Bohom, sa dotklo nás všetkých, rodičov aj farníkov zo Zlatej Idky.

Bol to super víkend prežitý v príjemnom prostredí so skvelými ľuďmi. Program bol pestrý a veľmi zaujímavý počnúc piatkovým zoznamovacím večierkom, cez spoločnú rannú modlitbu, zaujímavé katechézy vedené rodičmi pre prvoprijímajúce deti, ďalej rozhovory s pánom farárom i duchovným otcom Dušanom, príjemné večerné posedenie s pohostením až po nedeľnú sv. omšu v kostole na Zlatej Idke. Rodičia mali možnosť viesť i individuálne rozhovory s duchovným otcom, taktiež možnosť vyspovedať sa. Spoznali sme nových príjemných ľudí, s ktorými sa dalo dobre porozprávať i zasmiať sa. Deťom sa páčilo, boli veselé. Zistili sme, že sú i veľmi šikovné a učenlivé, keď nás prekvapili pekne nacvičeným programom na nedeľnej sv. omši. Vďaka za tento víkend.“ Rodičia Filipa a Samuela

Bez preháňania môžeme povedať, že počas nedeľnej omše, všetci účastníci výletu mali v srdci pocit absolútneho šťastia a hrdosti. Cítili sme sa ako rodina a členovia živej cirkvi. Uvedomili sme si, že živú cirkev tvoríme vlastne my, a to, po čom najviac túžime je byť časťou spoločenstva, ktoré rešpektuje inakosť, bráni pokoj a miluje druhého ako sebe samého. A je pre nás všetkých milým prekvapením, že v dnešnej dobe „sterilných sŕdc“, naše srdcia sú stále úrodne a produktívne. Úloha do budúcnosti pre nás všetkých? Propagovať túžbu … po živej cirkvi.

„Mne osobne výlet priniesol veľa. Myslím, že sme všetci pochopili význam spoločenstva. Bolo cítiť radosť v každom jednom stretnutí. Úprimnosť a otvorenosť, humor a smiech, rovnako ako opora a pochopenie nám ukázalo aký by sme mali k sebe byt v každodennom živote. Všetci ktorí sme sa tam stretli, stali sme sa navzájom veľmi blízkymi. A možno tam bol s nami ešte niekto na viac. Ktovie… niekto koho možno nebolo vidieť ale určíte cítiť.“ Mamka Eduarda

„Veľmi pekne ďakujeme“ Rodičia Silvii

V ľudskej povahe je vložená dannosť stále za niečím tužiť. Túžba za určitou vecou ma veľkú silu a veľmi často sa stáva zmyslom života pre človeka. Existujú ľudia, ktorí sa snažia dosiahnuť určité postavenie v spoločnosti, chcú byt uznávaní a slávni, zatiaľ čo iní snívajú o pokojnom živote alebo návrate k zdraviu. Sú takí, ktorí chcú zažiť skutočnú lásku a založiť si rodinu . Sú aj takí, ktorých životným cieľom je byť bohatý a obklopujú sa všetkým možným, čo bolo vytvorené človekom.

Vnútorná motivácia , sebavedomie , odhodlanie a trochu šťastia sú prvky , ktoré charakterizujú proces realizácie svojho cieľa. A najzaujímavejšie zo všetkého je fakt, že splnenie tohto jedného sna neurobí  človeka najšťastnejším na svete. Tento stav môže byť najčastejšie dosiahnutý vďaka individuálnym víťazstvám, malým úspechom a správnym rozhodnutiam, ktoré každý z nás robíme v každodennom živote a ktoré nám pomáhajú dostať sa bližšie k vytúženému cieľu. Takým malým víťazstvom a správnym rozhodnutím bolo zapojiť sa do trojdňového výletu v Zlatej Idke, s rodičmi a deťmi , ktoré sa chystajú prijať sviatosť svätého prijímania v rímskokatolíckej farnosti Najsvätejšej Trojice Košce-Pereš a v kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku.                                                                                                                                                 Rodičia Alexandry

Pozri foto vo fotogalérii.