Farská rada na Pereši:

zľava: Štefan Žilka, Pavol Piroško, Lucia Miháliková, Anna Horváthová, Miroslav Daňo, Marko Zelizňák, Peter Zrotka

 

Bezpečnostná zóna