9. výročie farnosti (2. deň)

18:00 Sv. omša: celebruje Ján DUDIČ, špirituál kňazského seminára v Košiciach
19:00~21:00 Eucharistická adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou, ktorá bude ukončená Eucharistickým požehnaním

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY