9. výročie farnosti (3. deň)

7:30 Sv. omša, celebruje don Laco MIKO, SDB
10:30 Sv. omša + Agapé, celebruje don Tono ČERVEŇ, SDB

PROGRAM DUCHOVNEJ OBNOVY