Koncert – Anka Servická

V sobotu, 20.5. vo farskom kostole na sv. omši o 18:00 nám zaspieva a po sv. omši odkoncertuje Anka Servická.
Ste srdečne pozvaní.