Krížová cesta farnosti

Na Veľký piatok bude pobožnosť krížovej cesty, ktorá začne o 10:30 hod. pri kostole v Lorinčíku.
Krížová cesta bude vonku, popri kláštore smerom do prírody (na Baňu).
Je to spoločná pobožnosť krížovej cesty pre celú farnosť.