Obrady Veľkého Piatku

Pereš – 15:00
Lorinčík – 15:00