Odpustová slávnosť Najsvätejšej Trojice Košice-Pereš

Odpustová slávnosť