Sv.omša+Poklona+Spovedanie (Pereš)

Cez adventné obdobie bude v našom farskom kostole každú stredu (30.11., 7.12., 14.12., 21.12.), po skončení sv. omše až do 19:30 vyložená najsvätejšia sviatosť oltárna k poklone. Počas poklony bude možnosť pristúpiť k sv. zmierenia (sv. spovedi).