Popolcová streda

22.2.2023 – Popolcová streda
Sv. omše vo farnosti:

Pereš – 8.00, 18.00
Lorinčík – 16.30
kláštor – 18.00

Popolcová streda je dňom prísneho pôstu a zdržanie sa mäsitého pokrmu.