Sv. omša (polnočná) – Narodenie Pána (Lorinčík-kláštor)