Sv.omša+Poklona+Spovedanie (Pereš)

V pôstnom období bude v našom farskom kostole na Pereši každú stredu, po skončení sv. omše až do 19:30 vyložená najsvätejšia sviatosť oltárna k poklone. Počas poklony bude možnosť pristúpiť k sv. zmierenia (sv. spovedi).