Farnosť Najsvätejšej Trojice Košice-Pereš bola zriadená 1. septembra 2013. Dovtedy bola filiálnou obcou farnosti sv. Michala Košice – Poľov. Dekrét o zriadení farnosti vydal košický arcibiskup – metropolita, Mons. Bernard Bober.

 

Kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici sa od dátumu zriadenia farnosti stal farským kostolom. Do farnosti Najsvätejšej Trojice v Košiciach – Pereši patrí aj filiálna obec Lorinčík s kostolom sv. Vavrinca.