1. sv. prijímanie (oznam)

kalichOpäť sa rozbehol ďalší školský rok a spolu s ním aj postupná príprava detí 3. ročníka ZŠ na 1. sv. prijímanie. Na začiatku tejto prípravy srdečne pozývam na stretnutie rodičov našej farnosti, ktorí chcú v tomto školskom roku prihlásiť svoje dieťa k sviatostiam – k prvej sviatosti zmierenia a k prvému svätému prijímaniu.
Stretnutie rodičov sa uskutoční v nedeľu 25. septembra 2022 vo farskom kostole na Pereši po sv. omši o 10:30.

Aktuálne informácie budú prebežne zverejňované tu a v aktuálnom Farskom liste.

S pozdravom o. Eugen, farár-mzp