Birmovanie

Tak ako na Turíce Duch Svätý zhromaždil spoločenstvo Ježišových učeníkov a zostúpil na nich, tak zostupuje aj na každého pokrsteného, keď Cirkev prosí o dar Ducha Svätého. Tak ho upevňuje a posilňuje, aby sa svojím životom stal Ježišovým svedkom. (youcat)

Pojem je odvodený z latinského výrazu firmatio – posilnenie, upevnenie. Birmovanie spolu s krstom a Eucharistiou patrí v Katolíckej cirkvi k trom sviatostiam uvádzania do kresťanského života.

 

Príprava a prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania prijímajú mladí ľudia zhruba vo veku od 14 – 17 rokov. Príprava, ktorá trvá zhruba jeden rok prebieha nasledovne: Mladí sú podelení do skupín. V skupinke nie je viac ako 15 mladých ľudí. Pri tomto počte sa v skupinke dá dobre pracovať, rozprávať, diskutovať.

Sviatosť birmovania môže prijať aj dospelý človek. Vtedy sa vzhľadom k jeho životným okolnostiam koná skôr individuálna príprava – rozhovor a stretnutie s kňazom, alebo katechétom. V prípade, že sa nájde viac dospelých ľudí, vytvorí sa skupinka a pokračuje sa v spoločnej príprave.

 

Príprava k sviatosti birmovania vo farnosti Košice – Pereš

Milí mladí,

aj v tomto roku by som Vám rád ponúkol prípravu k prijatiu sviatosti birmovania. Platí pre všetkých Vás, ktorí máte viac ako 14 rokov a radi by ste s prípravou začali. Prial by som si, aby ste tam nešli iba z nátlaku rodičov, či kvôli veľkému darčeku starých rodičov 🙂

Príprava bude prebiehať z jednotlivých stretnutí, kde sa budeme zamýšľať nad otázkami viery, ako aj nad otázkami Vás, dnešných mladých. S prípravou je spojená aj osobná formácia, či rast v duchovnom živote. Čo to konkrétne znamená, to si povieme priebežne.

Ak teda máte záujem o prípravu, poprosím Vás, keby ste sa do 21.9.2014 nahlásili v sakristii kostola (na Pereši, alebo v Lorinčíku), alebo sa môžete nahlásiť aj cez email: peres@rimkat.sk Zároveň môžete dať vedieť o tejto príprave aj ďalším mladým vo farnosti – Vašim kamarátom a kamarátkam.

Ak máte nejaké otázky, môžete ma kontaktovať emailom, alebo na tel. č.: 0915 320 819

Teším sa na Vás

 

Martin Novotný, farár