Birmovanie

Tak ako na Turíce Duch Svätý zhromaždil spoločenstvo Ježišových učeníkov a zostúpil na nich, tak zostupuje aj na každého pokrsteného, keď Cirkev prosí o dar Ducha Svätého. Tak ho upevňuje a posilňuje, aby sa svojím životom stal Ježišovým svedkom. (youcat)

Pojem je odvodený z latinského výrazu firmatio – posilnenie, upevnenie. Birmovanie spolu s krstom a Eucharistiou patrí v Katolíckej cirkvi k trom sviatostiam uvádzania do kresťanského života.

Príprava a prijatie sviatosti birmovania

Sviatosť birmovania prijímajú mladí ľudia zhruba vo veku od 14 – 17 rokov. Príprava, ktorá trvá zhruba jeden rok prebieha nasledovne: Mladí sú podelení do skupín. V skupinke nie je viac ako 15 mladých ľudí. Pri tomto počte sa v skupinke dá dobre pracovať, rozprávať, diskutovať.

Sviatosť birmovania môže prijať aj dospelý človek. Vtedy sa vzhľadom k jeho životným okolnostiam koná skôr individuálna príprava – rozhovor a stretnutie s kňazom, alebo katechétom. V prípade, že sa nájde viac dospelých ľudí, vytvorí sa skupinka a pokračuje sa v spoločnej príprave.