Súčasťou farnosti Najsvätejšej Trojice v Košiciach – Pereši patrí aj filiálna obec Lorinčík s kostolom sv. Vavrinca (Lorinčík 62). Svätý Vavrinec (lat. Laurentius) bol patrón knihovníkov a archivárov a jeden z prvých mučeníkov. Zomrel 10. augusta roku 258. Pre našu obec je to významný deň, keďže sa môžeme pýšiť kostolom a zároveň kultúrnou pamiatkou, zasvätenou práve jemu. Odpustová slávnosť v tomto božom stánku býva v druhú augustovú nedeľu. Kostol sv. Vavrinca si môžete pozrieť aj pomocou Google Street View na adrese Kostol sv. Vavrinca, ktorá ponúka 360-stupňový panoramatický pohľad.

Pôvodný kostol, resp. len jeho kaplnka bol vystavaný z darov veriacich v roku 1813. V roku 1932 bola kaplnka rozšírená a prebudovaná na terajší kostol, ktorý ešte v tomto roku vysvätil biskup Čársky.Tabuľa na kostole

V rokoch 1970 – 1972 sa snažili pre potreby veriacich kostol opäť rozšíriť, no vtedajší režim to zamietol. Následne bol v roku 1997 zrenovovaný hlavný oltár a bohostánok. V októbri 2006 sa vykonali rekonštrukčné práce, ktoré sa týkali hlavne interiéru kostola, kvôli rozšíreniu priestoru v kostole sa prebudovala sakristia, založila sa nová dlažba, vymaľoval sa interiér, vymenil sa oltár a ambón. Dňa 16.12.2006 sa konala slávnostná konsekrácia obnoveného kostola za účasti otca arcibiskupa A. Tkáča. Počas leta 2017 sa rekonštruovala strecha kostola. Pôvodný materiál tzv. eternity sa profesionálne zlikvidovali a osadili sa titán-zinkové plechy. Prvým kňazom narodeným v tejto obci je Pavol Bujňák. Primičnú svätú omšu Pavol odslúžil 11.6.2017 na sviatok Najsvätejšej Trojice o 10:30 hod. v kostole svätého Vavrinca.

V severnej časti pri Kostole sv. Vavrinca bola v roku 2014, po štyroch rokoch výstavby, skolaudovaná a uvedená do prevádzky kláštor Bosých Karmelitánov Lorinčík. V súčasnosti je kláštor domovom 5-člennej komunity a jej hlavnou úlohou je modliť sa a robiť to, čo robili prví karmelitánski pustovníci hľadať Boha a cesty k Nemu.

V blízkej budúcnosti sa vykonajú ďalšie rekonštrukcie kostola, ale aj práce v okolí božieho stánku. Plánovaná je rekonštrukcia fasády kostola, v súvislosti so stavbou prepojovacej komunikácie aj okolie cintorína, výstavba parkoviska, výstavba kolumbária, rozšírenie cintorína, ale aj zavedenie nového osvetlenia.

V kostole sa vykonávajú sviatosti krstu a birmovania, sviatosti eucharistie (sv. prijímanie), každý prvý piatok v mesiaci hodinu pred svätou omšou sviatosti pokánia (sv. spoveď), sviatosti pomazania chorých, sviatosti manželstva, ale aj posvätné vysviacky. Kostol je možné využiť aj na slúženie pohrebných omší, keďže Lorinčík nemá dom smútku. Počas roka sa v kostole konajú aj rôzne koncerty a vystúpenia.

Kostolníčka:
Mária Bubánová
+421 908 285 432