Príprava na sviatosť manželstva

Prosím snúbencov, ktorí plánujú uzavrieť manželstvo v našej farnosti, aby kontaktovali farskú kanceláriu (osobne, telefonicky alebo e-mailom).