Príprava na sviatosť manželstva

Prosím mladých, ktorí plánujú tento rok uzavrieť manželstvo v našej farnosti, aby kontaktovali farskú kanceláriu (telefonicky alebo e-mailom) do 15.2.2023.