Príprava na sviatosť manželstva

Prosím snúbencov, ktorí plánujú tento rok uzavrieť manželstvo v našej farnosti, aby kontaktovali farskú kanceláriu (osobne, telefonicky alebo e-mailom) do konca februára.