Pane, oživuj v našej farnosti dary Tvojej milosti:
Potrebujeme ľudí, ktoré vedia počúvať.
Ľudí tvoriacich pokoj,
ľudí, ktorí potrebujú spoločenstvo a jednotu,
ktorí upokojujú a zmierujú,
sú príkladom a hovoria pravdu bez toho, že by zraňovali.
Potrebujeme ľudí, z ktorých vyžaruje Tvoj Duch a vzbudzujú nádej,
zasadzujú sa nezištne za službu Tebe a Tvojmu kráľovstvu.
Pane, daruj nám ľudí schopných presvedčiť druhých,
ľudí, ktorí sa modlia a premieňajú modlitbu na činy.
Pane, daj, aby sa naša farnosť stávala misijným spoločenstvom,
spôsobilým pomáhať Ti v službe pre spásu sveta.
Amen.

Mária, pomocnica kresťanov, oroduj za nás!