Milí rodičia,

ak uvažujete nad krstom Vášho dieťaťa, v prvom rade Vás chcem poprosiť, aby ste ma osobne, alebo telefonicky kontaktovali.

Sviatosť krstu vysluhujeme v našej farnosti podľa dohody – v sobotu, alebo nedeľu – počas sv. omše, alebo po sv. omši. V rámci prípravy na krst je jedno stretnutie (náuka) s rodičmi, pri ktorom rozprávame o podstate a priebehu slávnosti krstu. Rodičom, ako aj krstným rodičom odporúčam prijať sviatosť zmierenia (spoveď).

Krstný rodič

Dieťa má mať aspoň jedného krstného rodiča. Krstným rodičom môže byť katolík, ktorý prijal sviatosť birmovania, má aspoň šestnásť rokov, žije usporiadaným kresťanským životom a má ochotu pomáhať pokrstenému na ceste kresťanského života. Krstný rodič potrebuje svedectvo o svojom krste, ktoré dostane na farskom úrade, kde bol pokrstený.

Prečo krstíme v Cirkvi aj malé deti?

Na to, aby bolo dieťa pokrstené, je potrebná vôľa rodičov. Rodičia si krstom dieťaťa berú na seba záväzok, že budú dieťa vychovávať v katolíckej viere – vo viere v Trojjediného Boha.

Iným spôsobom povedané: Keď sa ma istý matematik pýtal, prečo krstím malé deti (keď sa pre krst sami nerozhodli), opýtal som sa ho, prečo sa jeho syn musí toľko učiť matematiku. Pokračoval som: to, čo je pre rodičov podstatné, to chcú sprostredkovať aj svojmu dieťaťu. Ak je pre rodičov život vo viere v Boha podstatou ich života, veľmi ľahko a s radosťou sa rozhodnú pre krst ich dieťaťa.

Ak máte ďalšie otázky ohľadne Sviatosti krstu, nech sa páči, môžete ma kontaktovať.