PRIKÁZANÉ SVIATKY NA SLOVENSKU:

 1. Slávnosť Panny Márie Bohorodičky – 1. januára
 2. Zjavenie Pána – 6. januára
 3. Nanebovstúpenie Pána – /pohyblivý/
 4. Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi – /pohyblivý/
 5. Sv. Petra a Pavla, apoštolov – 29. júna
 6. Nanebovzatie Panny Márie – 15. augusta
 7. Všetkých svätých – 1. novembra
 8. Nepoškvrnené počatie Panny Márie – 8. decembra
 9. Narodenie Pána – 25. decembra

NEPRIKÁZANÉ SVIATKY:

 1. Obetovanie Pána – 2. februára
 2. Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – 19. marca
 3. Veľkonočný pondelok – /pohyblivý/
 4. Zvestovanie Pána – 25. marca
 5. Turíčny pondelok – /pohyblivý/
 6. Najsvätejšieho Srdca Ježišovho – /pohyblivý/
 7. Sv. Cyrila a Metoda – 5. júla
 8. Narodenie Panny Márie – 8. septembra
 9. Sedembolestnej Panny Márie – 15. septembra
 10. Sv. Štefana, prvého mučeníka – 26. decembra