Sv. omše naživo

TV LUX
PONDELOK – PIATOK 7:00, 11:30
SOBOTA 7:00, 16:00
NEDEĽA 10:00, 19:30

Kalendár

[ Kalendár pre 1. sv. prijímanie ]

WhatsApp

Informácie či pripomenutia farských aktivít na WhatsApp Messenger.

Pošlite SMS s prosbou o zaradenie do skupiny „Farnosť Pereš“.

Poskytnutím svojho mobilného čísla dávate súhlas s jeho zaradením do zoznamu pre účely zasielanie farských aktivít. Svoj súhlas môžete kedykoľvek odvolať.

Rímskokatolícka farnosť Košice - Pereš Bezpečnostná zóna