Yotube: Farnosť Košice-Pereš

Sv. omše z kostola Najsvätejšej Trojice – Pereš

Yotube: Kláštor bosých karmelitánov Lorinčík

Sv. omše z kaplnky kláštora Bosých karmelitánov – Lorinčík