V roku 1990 slúžil sv. omše v starom kultúrnom dome Mons. Anton Konečný.
V tom istom roku sa rozhodli obyvatelia Pereša, že si postavia kostol.
Pápež Ján Pavol II, pri svojej prvej návšteve Slovenska 22. apríla 1990 posvätil v Bratislave-Vajnory základný kameň budúceho kostola.

Administratívne sme patrili do farnosti sv. Michala archanjela Košice – Poľov ako filiálka Pereš a filiálka Lorinčík. Sv. omše slúžil farár Jozef Maňko.

Projekt tohto moderného kostola bol vyhotovený v Taliansku. Výstavba začala v roku 1993.
Kostol slávnostne konsekroval otec arcibiskup Alojz Tkáč 21. mája 2006 a zasvätil ho Najsvätejšej Trojici.

Farnosť bola dňom 1. septembra 2013 otcom arcibiskupom Bernardom Boberom zriadená ako samostatná farnosť Košice – Pereš s filiálkou Lorinčík s kostolom sv. Vavrinca. Dekrét o zriadení farnosti vydal košický arcibiskup – metropolita, Mons. Bernard Bober.
Kostol zasvätený Najsvätejšej Trojici sa od dátumu zriadenia farnosti stal farským kostolom.

Do farnosti Najsvätejšej Trojice v Košiciach – Pereši patrí aj filiálna obec Lorinčík s kostolom sv. Vavrinca.

Súčasťou kostola je sakristia so spovednicou, detský kútik so sociálnym zariadením a technická miestnosť.

Kostol Najsvätejšej Trojice slúži obidvom obradom, ako rímskokatolíckej tak i gréckokatolíckej cirkvi, čo bolo aj zavŕšené podpísaním zmluvy.

Stavba fary sa začala na jar v roku 2014 a v júni bolo posväcovanie základov fary.

Slávnostné požehnanie fary bolo otcom arcibiskupom Bernardom Boberom už 30. novembra 2014.

Z prostriedkov Nadácie SPP sa v máji 2016 podarila realizácia vonkajšieho okolia kostola na Pereši a osadenia dvoch železobetónových zberných nádob na dažďovú vodu.

Na jar roku 2016 sa vykonala veľká oprava interiéru farského kostola s kompletným vymaľovaním a novou farebnou vitrážou za bohostánkom. Vymenilo sa staré osvetlenie za nízkoenergetické LED svietidlá. Pribudlo nové ozvučenie kostola i podsvietenie dreveného kríža a kamerový zabezpečovací systém. O rok neskôr, v lete 2017 sa pristúpilo k oprave strešnej krytiny i dažďových zvodov a kompletnej obnove fasády.

Do farnosti patrí aj komunita – Rád Bosých Karmelitánov, ktorý do Lorinčíka prišli v roku 2006 a bývali v staršom rodinnom dome. Samotný kláštor bosých karmelitánov Lorinčík bol po 4 rokoch výstavby v roku 2014 skolaudovaný a odovzdaný do užívania. Okrem slávenia sv. omší slúži aj na Duchovné obnovy – Duchovné cvičenia i na sväté spovede. Ponúkajú stretnutia pre rodiny, manželov, deti.