Informácie či pripomenutia farkej aktivity na WhatsApp Messenger.

Svoje mobilné číslo pošlite na tel. č. +421911654510 s prosbou o zaradenie do skupiny „Farnost Peres“.

Dôležité:
V tejto skupine sa nepíšu žiadne komentáre!