Eucharistia je prameň a vrchol celého kresťanského života. V srdci slávenia Eucharistie je chlieb a víno, ktoré sa Kristovými slovami a vzývaním Ducha Svätého stávajú Kristovým telom a jeho krvou. Kresťania sa schádzali „na lámanie chleba“ najmä „v prvý deň týždňa“, čiže v nedeľu, v deň Ježišovho zmŕtvychvstania. Od tých čias sa až po naše dni pokračuje v slávení Eucharistie, takže dnes ho nachádzame v Cirkvi všade s tou istou základnou štruktúrou. Zostáva stredobodom života Cirkvi. Kresťania sa schádzajú na tom istom mieste na eucharistické zhromaždenie. Na jeho čele je sám Ježiš Kristus, ktorý je hlavný činiteľ pri slávení Eucharistie.

Príprava na prvú sviatosť zmierenia a prvé sväté prijímanie

Príprava detí na prvé sväté prijímanie:

   Prípravu začínajú deti, ktoré sú pokrstené, rodičmi vychovávané vo viere a aktuálne navštevujú tretí ročník základnej školy (deti vo veku 9 rokov). Informácie o príprave sa rodičia dozvedia v rámci nedeľných oznamov začiatkom nového školského roka – v septembri.
   Samotná príprava prebieha na základnej škole v rámci Náboženskej náuky a Farskej náuky
   Pri školskej náuke sa predpokladá, že dieťa navštevuje hodiny Náboženskej náuky od prvého ročníka ZŠ.

Príprava dospelých na prvé sväté prijímanie:

   Na prípravu sa môže prihlásiť ktokoľvek, bez ohľadu na vek, komu chýba táto sviatosť. Vzhľadom na individuálnu situáciu v ceste viery sa prosím informujte vo farskej kancelárii.

1. sv. prijímanie