Slávnosť 1. Sv. prijímania 

Začína nový školský rok 2019/2020 a s ním prichádza zvlášť pre tretiakov Základných škôl príprava ku slávnosti 1. Sv. prijímania.

Vo farnosti Košice – Pereš nemáme žiadnu Základnú školu a deti teda navštevujú školy v Košiciach. Sú prihlásené na hodiny náboženstsva, ktoré sú tiež takou vzdialenou prípravou k tejto slávnosti.

Ako minulý rok, tak aj tento začíname s prípravou k slávnosti 1. Sv. prijímania v našej farnosti (Pereš a Lorinčík).  Výhodou tejto prípravy vo farnosti je, že sa deti navzájom spoznajú. A nie len deti, ale aj rodičia. Vychádzam zo skúsenosti z predošlého roka. Viac o príprave si môžete prečítať aj na farskej internetovaj stránke: http://farnostperes.sk/vikend-na-zlatej-idke-ocami-rodicov/

Ak chcete nahlásiť svoje dieťa na 1. Sv. prijímanie vo farnosti, prosím Vás, aby ste do 15.septembra 2019 zapísali Vaše dieťa po sv. omši v sakristii kostola, alebo nahlásili Vaše dieťa na prípravu cez email: peres@rimkat.sk Prvé stretnutie bude v piatok, 20.9.2019 o 19:00 na fare.

V prípade ďalších otázok ma môžete kontaktovať na tel. č.: 0915 320 819

 

S pozdravom Váš farár, Martin Novotný