Odpustky pre duše v očistci

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy,…

Putovné súsošie Nenarodeným 2023

Pri príležitosti vystavenia putovného misijného pamätníka…

10. výročie farnosti