31. svetový deň chorých

Posolstvo Svätého Otca Františka k 31. svetovému dňu ch…

Intronizácia Sv. písma

Pobožnosť intronizácie Svätého písma v domácnosti …

Odpustky pre duše v očistci

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy,…

Ponuka medu 2022

Sv. František Saleský vyslovil túto zaujímavú myšlienku: „NA…

9. výročie farnosti

Vie to iba vietor
(príhovor o. Eugena Jurkoviča)

Môj obľúbený a často spomínaný duchovný spisovateľ vo…

Duo Benedictus 2022