Odpustky pre duše v očistci

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy,…

Putovné súsošie Nenarodeným 2023

Pri príležitosti vystavenia putovného misijného pamätníka…

10. výročie farnosti

1. sv. prijímanie (oznam)

Opäť sa rozbehol ďalší školský rok a spolu s ním aj postupná…