Putovné súsošie Nenarodeným 2023

Putovné Súsošie Nenarodeným

Pri príležitosti vystavenia putovného misijného pamätníka nenarodeným deťom v našej farnosti Vás pozývame na sv. omše. V týždni od pondelka 11.9. do piatka 15.9.2023 sa kňazi košickej diecézy pri homílii budú zamýšľať nad témami ako ochrana života, eutanázia, gender ideológia, potrat…

Sv. omše vo farskom kostole Najsvätejšej Trojice v Košiciach na Pereši:
Pondelok – 18:00
Utorok – 18:00
Streda – 18:00
Štvrtok – 7:30
Piatok – 10:30

Misijný pamätník nenarodeným deťom je neobyčajné dielo mladého umelca Mgr. art. Martina Hudačeka. Toto umelecké dielo dokáže jemným spôsobom odkomunikovať vážnu tému bolesti po potrate, potrebu odpustenia, uzdravenia a zmierenia. Zároveň všetkých nás pozýva k spoločným, ale aj tichým modlitbám, meditáciam i zamysleniam nad ochranou nenarodených detí. Za toto všetko, za dar života, za právo na život a jeho ochranu až po smrť, sa budeme modliť a prosiť v priebehu tohto týždňa či už pri svätých omšiach, spoločných pobožnostiach, ale aj v súkromných modlitbách.

SLOVÁ AUTORA:
POMNÍK NENARODENÝM DEŤOM (2010)
Mgr. art. Martin Hudáček

Súsošie vyobrazuje plačúcu matku zranenú potratom a dieťa, ktoré utešuje mamu, aby neplakala. Dieťa je zhotovené z priesvitného materiálu.
Cez dieťa prechádza svetlo a pozýva mamu k spáse. Mama prijíma odpustenie od svojho dieťaťa a verí, že Boh jej tiež odpustí. To je dôvod, aby aj ona odpustila sebe.
Najťažšie človek odpúšťa sám sebe, pretože čas sa nedá vrátiť späť. Avšak poučený vlastným zlyhaním sa môže zmeniť a začať nový život v pravde a láske.
Krvácajúca rana sa tak stáva prameňom Božích milostí. Dieťa, ktoré sa stalo obeťou potratu, zasahuje Božia milosť a my žijeme v nádeji, že aj nevinné deti odpúšťajú svojim vinníkom a prosia o ich obrátenie.
Cez reálne vyobrazenie vzťahu matky s dieťaťom, kde neha materinskej lásky nevýslovne trpí, je človek privádzaný k pravde, že každé dieťa má právo na život.
Ľudia sa otvárajú uzdravujúcej Božej milosti prijatím pravdy o vlastnom zlyhaní a úprimnou ľútosťou nad spáchaným zlom, ktoré nastalo v kritickej chvíli pod tlakom zlého zdravotného stavu, psychického a fyzického vyčerpania, nepriaznivého okolia a spoločnosti.
Boh je milosrdný a odpúšťa všetkým, ktorí úprimne oľutujú a začnú nový život. Prijatie Božieho milosrdenstva je cestou k spáse.
Aj matka, ktorá zažila spontánny potrat, prežíva svoju bolesť zo straty dieťaťa.

Sú 4 kroky na ceste k uzdraveniu:

  • Prijať pravdu, pretože ona oslobodzuje.
  • Oľutovať hriech z hĺbky srdca s predsavzatím, že to už viac neurobím.
  • Odpustiť sám sebe – to znamená poučiť sa z vlastného zlyhania a stať sa odteraz ochrancom života.
  • Prežiť znovuzrodenie cez Božie milosrdenstvo a začať konečne život radosti, lásky a pokoja. To, čo bolí, tá krvácajúca rana v srdci sa od tejto chvíle môže stať prameňom hlbokej duchovnej sily.

Na prvý pohľad sa môže zdať, že súsošie vyobrazuje túto pravdu príliš realisticky, čo môže vyvolať u žien reakciu prívalu sĺz vyplavujúcich bolesť zvnútra zo zraneného materinského srdca.
Avšak sú to slzy uzdravujúce, slzy ľútosti aj radosti, že sa veci pomenovali. Skončilo blúdenie v strachu a neistote a konečne začala nová cesta plná svetla, radosti a pokoja.