Entries by Farnosť Pereš

Odpustky pre duše v očistci

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých. Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od […]

Ponuka medu

Sv. František Saleský vyslovil túto zaujímavú myšlienku: „NA JEDNU KVAPKU MEDU SA CHYTÍ VIAC MÚCH AKO NA CELÝ SUD OCTU.“ Tak, ako v bývalej farnosti, aj v našej Vám ponúkam možnosť objednať si hromadne med na zimu. Do nedele 16.10.2022 môžete svoju objednávku, aj s kontaktom na Vás vhodiť do schránky na kostole, alebo ju […]

1. sv. prijímanie (oznam)

Opäť sa rozbehol ďalší školský rok a spolu s ním aj postupná príprava detí 3. ročníka ZŠ na 1. sv. prijímanie. Na začiatku tejto prípravy srdečne pozývam na stretnutie rodičov našej farnosti, ktorí chcú v tomto školskom roku prihlásiť svoje dieťa k sviatostiam – k prvej sviatosti zmierenia a k prvému svätému prijímaniu. Stretnutie rodičov […]

Vie to iba vietor
(príhovor o. Eugena Jurkoviča)

Môj obľúbený a často spomínaný duchovný spisovateľ vo svojej knižke s názvom „Vie to iba vietor“ spomína príbeh s názvom Malá skrutka. V príbehu sa píše: V trupe obrovskej lode bola malá, malinká skrutka, ktorá spolu s ostatnými malými bezvýznamnými skrutkami držala pokope dva oceľové pláty. Na ceste Indickým oceánom si malá skrutka povedala, že […]