Odpustky pre duše v očistci

Odpustky sú odpustenie časného trestu pred Bohom za hriechy, ktoré sú už odpustené, čo sa týka viny. Dostane ho náležite pripravený veriaci v Krista za istých a stanovených podmienok pomocou Cirkvi, ktorá ako služobníčka vykúpenia svojou mocou rozdáva a aplikuje poklad zadosťučinení Krista a svätých.

Odpustky sú čiastočné alebo úplné podľa toho, či oslobodzujú od časného trestu za hriechy čiastočne alebo úplne:“ „Každý veriaci môže odpustky… získať buď pre seba, alebo aplikovať za zosnulých.“ (KKC 1471).

Podmienky pre odpustky pre duše v očistci počas novembrovej oktávy