Nová strecha na kostole sv. Vavrinca 2017

September a október 2017 si môžeme zapamätať ako mesiace, v ktorých sa nám podarila veľká vec a tou je realizácia výmeny starej azbestovocementovej krytiny na kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku, ktorá už bola vo veľmi zlom technickom stave. O jej likvidáciu sa nám postarala firma RONAR, za čo jej chcem aj touto formou poďakovať. Strecha kostola tak dostala inú strešnú krytinu a to z titán-zinku. Jej osadenie realizovala firma UNISA. Chcem sa poďakovať všetkým dobrodincom za ich finančnú pomoc, zvlášť teda domácim z Lorinčíka, ktorí na celú realizáciu prispeli nemalou sumou počas dvoch zbierok. Zároveň sa chcem poďakovať aj KSK, ktorý nám na tento projekt prispel refundáciou vo výške 4.000,00 Eur z celkovej sumy 14.596,00 Eur. Vďaka patrí aj starostovi a poslancom, ktorí v prvej etape opráv kostola investovali 5.000,00 Eur. Nech táto strecha slúži na kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku ďalším generáciám. Zároveň si pozriete priloženú fotodokumentáciu.