Adorácia

Osviežiť si dušu… S týmto úmyslom sme sa stretli v sobotu, 21. júna 2014 na adoráciu v kostole Najsv. Trojice na Pereši. V úvode sme privítali hostí z Prahy, p. Vojtecha Kodeta a Katarínu Lachmanovú, ako aj spevácky zbor pôsobiaci na škole sv. Košických Mučeníkov na KVP. Okrem týchto účinkujúcich hostí k nám zavítali mnohí z iných farností.

Spevácky zbor umocnil svojím spevom celú adoráciu. Platilo to známe slovko od sv. Augustína: Kto spieva, dvakrát sa modlí. V začiatku sa nám prihovoril páter Vojtech Kodet, ktorí sa zamýšľal nad Matúšovým evanjeliom a povzbudil nás k intenzívnejšiemu vzťahu s Kristom. K moderovaniu adorácie sa pridala aj Katarína Lachmanová, ktorá v závere vysoko ocenila kvalitu zboru – ako umelecky, tak aj podanie srdcom.

Chceme si tak zapriať, aby sme sa vedeli takto stretnúť pravidelnejšie. Čakajú nás letné prázdniny, ale po nich by sme sa od septembra chceli stretať k adorácii pravidelne raz v mesiaci. Viac info si nájdete priebežne na týchto stránkach. Samozrejme, pridávame aj trocha farby do fotogalérie.