Detská sv. omša 2013

Druhá októbrová nedeľa patrila deťom. Počas sv. omše zahrali…