Detská omša v októbri

Druhá októbrová nedeľa patrila deťom. Počas sv. omše zahrali…