Online s prírodou – letný tábor 2019

Všetko to začalo v nedeľu poobede, konkrétne 18. augusta 2019, kedy sme dve autá animátorov napratali do posledného miesta vecami, ktoré sme potrebovali na tohoročný farský letný tábor s témou Online s prírodou. Deti a mladí tak postupne prichádzali prevažne so svojimi rodičmi do Školy v prírode v Kysaku, a po úvodnej adaptácii (vybaliť veci a ustlať si postele) sme 42 detí rozdelili do jednotlivých skupín. Každá skupinka mala dvoch starších animátorov a celý program riadili traja hlavní animátori – Fero, Lucia a Kristián.

Po večeri deti a mladí zistili, že téma tábora nebola náhodná. Online s prírodou znamenal aj to, že museli svoje mobily odovzdať animátorom a dostali ich každý deň na pár minút po večeri, aby pozdravili svojich rodičov. Deťom a mladým sme v tomto tábore chceli čo najviac dopriať, aby sa odstrihli od virtuálnej reality. Aká to bola pre nich zmena? To neviem až tak posúdiť, ale z môjho pohľadu im tie mobily skôro ani vôbec nechýbali.

Každý deň mali animátori za úlohu priblížiť deťom životný príbeh jedného svätého. A tak postupne spoznávali život apoštola Petra, blahoslavenej Sáry Salkházy, ktorá sa narodila v Košiciach, Matky Terezy, či sv. Olivera Plunketta. Každý deň mali deti rozvíjať jednu čnosť na základe životopisu svätého. Podľa toho mali aj mená svojich skupiniek.

Program bol delený na spoznávanie prírody okolo nás – turistika, vedomostné súťaže či prednášky, ďalej športové aktivity a relax – podľa ľubovôle detí. Programu bolo naozaj dosť. Nechýbala nočná hra, ani prednášky o vode, ktorú mala Janka Sabolová a Robo Nemčík deťom priblížil čo rastie a žije v lese a ako to máme chrániť, prípadne sa o to starať. Bohatý program si môžete priblížiť pomocou foto v priloženej fotogalérii na našej stránke.

Chcem sa v závere poďakovať všetkým deťom, ktorí si ten čas v tábore užívali, že zároveň urobili perfektnú náladu nie len sebe, ale aj ostatným. Veľká vďaka patrí animátorom, ktorí pripravili pre deti a mladých perfektní a bohatí program. Vďaka patrí zamestnancom Školy v prírode v Kysaku – od p. riaditeľky, cez kuchárky a upratovačky.. Chcem sa poďakovať aj sponzorom, vďaka ktorým sme mohli prežiť tak krásny čas. Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnej podpore Nadácie SPP, vďaka sponzorským darom Zober loptu nie drogy a našej farnosti Najsvätejšej Trojice Košice Pereš.

A čo dodať na záver? Prajem deťom a mladým ešte pekný zvyšok letných prázdnin a verím, že o rok sa vidíme na ďalšom ročníku farského letného tábora. S pozdravom Martin Novotný, farár.