Posvätenie kaplnky Lurdskej Panny Márie v Lorinčíku 2022