Vianočný koncert

Spevácky zbor z Lorinčíka – Priatelia Karmelu Vás srdečne pozývajú na Vianočný koncert, ktorý bude 25.decembra 2013 o 17:00 hod. v kostole sv. Vavrinca v Lorinčíku. Vypočuť si môžete koledy ako aj diela od J.S.Bacha, A.Vivaldiho, G.Ph.Tellemana, G.F.Händla, I.Berlina a A.Pärta.