Sv. omša s o. Vladimírom Štefaničom 2023 (Ipsa Die v Lorinčíku)