Živé vysielanie sv. omší z farnosti

Na Vianoce 2020 sme z našej farnosti Najsvätejšej Trojice Košice – Pereš začali so živým vysielaním sv. omší. Postupne sme zvažovali, či investujeme potrebné peniaze do nákupu kvalitnej techniky. Nakoľko sme mali dobré odozvy od vás veriacich, v novom roku sme sa teda pustili do skvalitňovania živého prenosu sv. omší. Stále čakáme na kamery, ktoré sme objednali, ale medzitým s pomocou nášho technika Michala Kendera, ako aj za pomoci Mariána a Michala Benderových sme nastavili úroveň vysielania na úroveň, ktorú sme si priali. Sv. omše v nedeľu vysielame v rovnakom čase a o to o 10:30.

Od pondelka 8.2.2021 začíname s vysielaním aj sv. omší cez týždeň a to od pondelka do piatka stále o 18:00.  O vysielanie sv. omší cez týždeň sa postarajú naši mladí z farnosti, ktorí sa budú striedať. Chcem im týmto poďakovať a to konkrétne Bogdanovi S., Mišovi H., a bratom Samkovi a Danielovi D. Ak sú aj ďalší mladí, ktorí by s tým chceli pomôcť, stačí dať vedieť, radi vás zaučíme.

V januári sme začali aj s QR kódom a poďakovaním za finančnú podporu tohto projektu. Ako farár môžem vyjadriť na moje veľké prekvapenie veľkú vďaku za vašu finančnú pomoc. Aj cez tieto milodary dokážeme splácať jednak techniku, ako aj hypotéku, či priebežné položky, zvlášť energie.

V rámci nedeľných sv. omší je stále v závere aj vyhodnotenie súťaže a zároveň zadanie úlohy pre deti do ďalšieho týždňa. Tak sa naša farnosť aj virtuálne rozrastá, dokonca prekračuje aj hranice Slovenska. Je to prirodzené, veď internetom sme dnes spojený po celom svete. Vďaka teda deťom, ktoré sa aktívne zapájajú. Nech je to motiváciou pre nich, aby sme aj cez tento spôsob žili svoju vieru v momentálne dosť izolovanej dobe, kedy ešte nemôžeme byť aktívne zúčastnení na sv. omši.

Ak sa vám naše živé vysielanie sv. omši páči, sme veľmi radi. Zároveň budeme radi, ak nám napíšete aj vaše postrehy, prípadne čo by sme vedeli doplniť, či vylepšiť. Nech aj touto cestou je Boh oslávený v našich životoch.

S pozdravom a modlitbou za vás Martin Novotný, farár