Farský deň 2018

Aj rok 2018 sme si vo farnosti zapísali ako rok, ktorý pokračoval v tradícii farského dňa. Bol to v poradí ešte len tretí farský deň, ale možno o to s väčším nadšením a radosťou. Dobrý mesiac trvala bezprostredná príprava, podelenie úloh a samotný deň mohol začať – ako ináč, keď nie v kostole. Týmto dňom chceme svätou omšou v prvom rade poďakovať Bohu za jeho požehnanie pre našu farnosť.  Počas slávnosti spieval farský zbor.

Po sv. omši sme sa presunuli viac k fare, kde už bolo pripravené pódium s náležitou technikou, keďže sme očakávali pomerne dosť ľudí. Úlohy moderátora sa zhostil náš farník, Ondrej Kandráč. Ešte predtým, ako vystúpila prvá kapela z domáceho prostredia – David Band, deti sa mohli začať blázniť na skakacích hradoch, alebo si spríjemniť  chvíle tvorivými dielňami.

Počas vystúpenia kapely David Band, teda tých naších – bolo cítiť uvoľnenú a pohodovú atmosféru. Pod kuchárskou taktovkou Mira Trembeckého a spol (pomocníkov bolo až až) sa ľudia mohli oblizovať po výbornom jedle. Nechýbalo dobré vychladené a čapované.. pre deti džús, či kofola..

Keď sa na pódiu rozovučala druhá kapela – In time – (aj tu máme domáce zastúpenie v podaní bubeníka a speváka Rasťa) začali sme si spievať a pomaličky pozerali, že sa nejako schádzajú mraky.. až prišla chvíľa, hodná chvíľa, dobrá hodinka, kedy sme sa natlačili na fare, alebo v priestoroch stanov. Škoda, ale rozhovory pokračovali a hudobníkom vôbec nevadilo, že prší. Aj keď si dali pauzu, bolo vidno na nich úsmev, že keď to skončí, chcú hrať ďalej. A tak aj bolo..

V závere farského dňa nás roztancovala skupina Sokoli a náš Ondrej Kandráč. Nevadí, že bolo mokro. Ľudia sa bláznili, rozprávali, tancovali. Svoje vystúpenie potiahli až do 22.00 hod., kedy sme si povedali, že nebudeme rušiť nočný kľud – alebo aj to známe, že v najlepšom treba prestať.

Už som to trocha naznačil v úvode, že za celou akciou farského dňa bolo mnoho ľudí, ktorí pomáhali. Jadrom tohto tímu je partia farského zboru. Poďakovali sme teda za každú pomocnú ruku, ako aj za rozličné sponzorské a finančné dary, menovite miestnemu zastupiteľstvu, Peťovi Kavuľovi a OZ zober loptu nie drogy v zastúpení starostu z Lorinčíka, Damiánovi Exnerovi.

Vnímal som, že sa ľudia opäť viac spoznali, niektorí zapadli do partie a v príjemnej atmosfére sme sa rozchádzali domov. Niektorí spomenuli, že už teraz sa tešia na ďalší ročník a k tejto myšlienke sa pridávam aj ja. Ešte raz vďaka všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli. Martin Novotný, farár