Víkendovka prvoprijímajúcich

Začiatok februára 2019 sme si vybrali ako vhodný termín pre rodiny, v ktorých sa dieťa pripravuje prijatie Eucharistie – Oltárnej sviatosti (jednoducho povedané na prvé sv. prijímanie). Toho roku sa pripravuje spolu 13 detí (12 z našej farnosti) a samotná slávnosť je naplánovaná na 19. máj 2019 o 10:30 v kostole Najsv. Trojice na Pereši.

Na víkendovke nás teda bolo viac ako 40 osôb. Poriadna partia :) Cieľom tejto víkendovky je troška bližšie spoznať našu farnosť ako aj seba navzájom. O katechézu pre deti sa zvlášť postaral náš bohoslovec Fero z Lorinčíka a celé sa to nieslo pod taktovkou nášho farára Martina.

Aj rodičia si prišli na svoje, keď nemuseli chystať nič na stôl, dokonca to bola víkendovka s obsluhou, takže si to mohli vychutnať aj z tejto strany. Mali sme dostatok priestoru na rozličné témy, na osobné rozhovory. Nechýbal smiech, pokoj a dobrá nálada.

Chcem zapriať našim rodinám dobrú prípravu na slávnosť Prvého sv. prijímania ako aj radosť na spoločnej ceste viery.

S pozdravom Martin Novotný, farár