Mali by ste záujem o púť do Ríma?

Po viacerých rozhovoroch vo farnosti uvažujeme o možnosti púte. Je veľa možností, záleží na doprave, na cene, na termíne… Jednou z možností je letecký zájazd do Ríma. Viac info si nájdete nižšie. Budem Vám vďačný, ak svoje návrhy o prípadnej púti pre farnosť vyjadríte prostredníctvom emailu, alebo osobne.