Detská sv. omša 2013

Druhá októbrová nedeľa patrila deťom. Počas sv. omše zahrali udalosť z evanjelia, ako Ježiš uzdravil desať malomocných ľudí.