Obnova fasády na kostole sv. Vavrinca, Košice Lorinčík

Myšlienka opravy kostola sv. Vavrinca, Košice – Lorinčík tak pomaly dozrievala za posledné roky. Už v roku 2014 sme nechali vypracovať projekt na opravu tohto kostola. Odvtedy sme viackrát podali projekt na Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky so žiadosťou o finančnú dotáciu obnovy kostola. V roku 2017 sme sa pustili do opravy strešnej krytiny, kedy sme starú azbestovú krytinu nahradili titán-zinkom. V roku 2018 sme spoločnými silami pustili pod odborným dohľadom do odvodnenia základov kostola. V roku 2019 nám Ministerstvo kultúry SR odsúhlasilo dotáciu vo výške 20.000,00 Eur na obnovu štítu a veže kostola. Nechali sme vypracovať návrh technologické postupu obnovy fasády reštaurátorom Mgr. Art. Ľubomírom Kucom. Zmluvu o dielo sme podpísali s firmou Stavberg Košice, s.r.o. a pod odborným dohľadom tak reštaurátorom, ako aj Krajským pamiatkovým úradom sa nám podarila obnova fasády na kostole sv. Vavrinca, Košice – Lorinčík.

Chcem sa vám všetkým poďakovať za vašu finančnú pomoc, za vaše modlitby, za váš čas a chuť pri brigádach, že ste prišli a pomohli pri novom šate kostola. Chcem sa poďakovať Ministerstvu kultúry SR za finančnú dotáciu vo výške 20.000,00 Eur, bez ktorej by sme tieto práce nemohli realizovať. Vďaka patrí aj nášmu o. Arcibiskupovi, Bernardovi Boberovi, že prišiel k nám na prvú adventnú nedeľu, 1.12.2019 a pri slávnostnej sv. omši predniesol modlitbu a požehnal kostol.

Milí Lorinčania, kostol sv. Vavrinca dostal novú farbu, ktorú vybral reštaurátor s tvrdením, že to bola pôvodná farba kostola. Aj napriek tomu, že potrebujete čas, aby ste si na ňu zvykli, prajem vám, aby ste sa z obnovy kostola veľmi tešili. Pre mňa osobne je tento „nový“ kostolík veľkou radosťou a chcem v závere poďakovať Pánu Bohu, že nám doprial dokončiť tieto práce pri plnom zdraví všetkých, ktorí tu pracovali a pomáhali.

V modlitbách a vďake Martin Novotný, farár