Živý Betlehem

Na Vianoce, 25.12.2019 sme po prvý krát mali vo farnosti poobede živý Betlehem. Vianočné popoludnie začalo jasličkovou pobožnosťou prevažne deťmi, ktoré sa pripravujú na slávnosť Prvého sv. prijímania. Deti sa krásne vžili do vianočného posolstva a zahrali nám, akoby mohlo vyzerať narodenie Ježiša Krista v našej dobe. Chcem sa poďakovať deťom za ich podanie, ako aj ich rodičom, že ich v tom naplno podporili.

Program pokračoval vonku pred kostolom, kde v pondelok deviati chlapi postavili naozajstnú Betlehemskú maštaľ pod technickou a umeleckou taktovkou Romana Goliana. Deti sa mohli vytešovať zo živých ovečiek a z Betlehemských postáv – Jozefa, Márie a Ježiša.

O hudobnú stránku sa postaral Ondrej Kandráč, so svojím zvukárom Mišom Kenderom. Nechýbali ani teplé nápoje, tak pre deti, ako aj pre dospelých, za skvelej obsluhy z farského zboru.

Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí pomáhali, aby sme si mohli v hojnom počte vychutnať krásne vianočné poobedie. V priloženej foto prílohe vidno, že ľudia sa dobre bavili, porozprávali, zasmiali sa a tak máme na čo s vďakou spomínať. S pozdravom Martin Novotný, farár