Pôstne prednášky

Každé liturgické obdobie má svoj hlbší zmysel. Pôstne obdobie nás pozýva ku krížu. Je prípravou na najväčšie kresťanské sviatky, sviatky Veľkej Noci. Bez týchto udalosti Kristovej smrti a zmŕtvychvstania by bola naša viera iba prázdnou kôpkou pravidiel a osláv.

Dobre sa pripraviť na tieto sviatky môžeme viacerými spôsobmi a niektorí z vás mi dali typ na konkrétne témy. Na základe toho som v pôstnom období pozval medzi našich seniorov, ako aj ostatných záujemcov študovaných teológov. Každý z nich študoval v zahraničí a počas prednášok bolo cítiť, že sú v téme doma. S ľahkosťou odpovedali na položené otázky.

Ako prvého sme privítali Dr. Juraja Feníka, S.T.D, biblického teológa, ktorý nám porozprával o symbole šiat, či oblečenia v Starom a Novom zákone. Ďalším hosťom bol Andrej Krivda, liturgista, ktorý nám priblížil liturgiu v dejinách židovstva a kresťanstva. V závere mesiaca nám o pôsobení Božieho Ducha a pôsobení zlého ducha prednášal Imrich Degro, košický exorcista. V mesiaci marci medzi nás zavítali ešte dvaja prednášajúci. Morálny teológ Radoslav Lojan, ktorý sa venoval téme umelého oplodnenia – vysvetlil postoj Cirkvi a zároveň, ako by sme mali reagovať pri tejto téme a prednášky uzavrel ThDr. Pavol Hraboveký, S.T.D, dogmatický teológ, ktorý nám porozprával, ako rozlične môžeme prežívať svoju vieru.

Na tento projekt nám finančne prispela aj mestská časť Košice – Pereš, za čo im chcem poďakovať. Peniaze sme použili ako honorár pre prednášajúcich. Je pre nás stále obohatením vypočuť si kvalitnú prednášku a zároveň sa pýtať, čím si môžeme rozširovať aj svoje vedomosti. Aj to je spôsob lepšej prípravy na nastávajúce kresťanské sviatky.

Martin Novotný, farár