Púť na Prednú Holicu

Dekan dekanátu Košice – Západ a farnosť Najsvätejšej Trojice vo Vyšnom Klátove vás pozývajú na

obnovenú púť ku kaplnke Nanebovzatia Panny Márie na Prednej Holici (oproti chate Lajoška)

v nedeľu 21. augusta 2016

Program:

15.00 h. modlitba v Hodine milosrdenstva

15.30 h. svätá omša, celebruje P. Hilár Štefurik OP

16.30 h. vystúpenie p. Hanky Servickej

Na konci svätej omše bude uctenie relikvií sv. Jána Pavla II. a sv. Faustíny

od 14.30 h. bude možnosť pristúpiť k svätej spovedi